9

Materiały

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • Zgoda opiekunów prawnych – w przypadku osoby niepełnoletniej.
Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu zapisu na szkolenie.

Egzamin Państwowy

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego Ośrodek Szkolenia Kierowców aktualizuje Twój PROFIL PKK i przesyła informację. Następnie możesz udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zapisać się na egzamin Państwowy. Dokumenty wymagane do zapisu na Egzamin:
  • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (można opłacić przelewem, bądź na miejscu w WORD)
  • Numer PKK (profil kandydata na kierowcę)
  • Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu